Biuro Tłumaczeń i Copywritingu Częstochowa

O Nas

 

Nasza siedziba mieści się w centrum Częstochowy, vis a vis Teatru im. Adama Mickiewicza przy ulicy Jasnogórskiej 48.

Swoją działalność opieramy na solidnych filarach, które obecnie tworzą współpracujący z nami:

– sprawdzony zespół ponad 80-ciu tłumaczy z potwierdzonymi kwalifikacjami
– 20-tu native speakerów i korektorów specjalizujących się w różnego rodzaju tekstach, np. medycznych, technicznych
– doskonali copywriterzy, dzięki którym możemy zrealizować praktycznie każde zlecenie
– współpracujący z nami prawnicy i kancelarie prawne

Nie twierdzimy, że nasz ceny są najniższe, ale z pewnością atrakcyjne i konkurencyjne w stosunku do ofert innych biur.
W swojej pracy stawiamy na jakość i zadowolenie klienta. Oczywiście, są tańsze oferty, ale najczęściej nie idzie to w parze z jakością.

Pracujemy z pasją, a każde zlecenie traktujemy wyjątkowo wierząc, że klient zadowolony wróci i poleci nasze usługi.

Współpraca z nami, to gwarancja profesjonalnie i terminowo wykonanej usługi.
Słuchamy naszych klientów i wychodząc im naprzeciw, systematycznie poszerzamy naszą ofertę.

Obsługujemy klientów z całej Polski, a także z zagranicy.
Istnieje możliwość przesłania klientowi przetłumaczonych tekstów w wersji elektronicznej w dowolnym formacie plików.

Łączymy tłumaczenia z usługami copywriterskimi i reklamowymi.
Oznacza to, że od A do Z przygotujemy:

– projekt tekstu, np. oferty handlowej w języku polskim i obcym

– oprawę graficzną

– ułożymy przekaz reklamowy

– pomożemy napisać pismo urzędowe w języku polskim i obcym

– przygotujemy zdjęcia i/lub dokumenty do publikacji w Internecie

 

Dbając o wysoką jakość naszych usług, stanowczo przestrzegamy:

 

– ustalonego z klientem terminu wykonania usługi

– zachowania poufności przekazywanych nam danych, na życzenie klienta podpisujemy stosowną klauzulę

– wysokiego poziomu merytorycznego naszych dokumentów

– teksty fachowe konsultujemy z osobami specjalizującymi się w swoich dziedzinach

Zapraszamy do współpracy

Oferta


Nasze Biuro oferuje konkurencyjne ceny oraz atrakcyjne promocje i rabaty dla swoich stałych Klientów.

Cenimy czas klienta, dlatego bezpłatną wycenę oferujemy w ciągu 30 minut, a termin wykonania tłumaczenia dokumentu, dopasujemy do Państwa potrzeb.

Standardowe teksty zwykłe, (nieprzysięgłe), tłumaczenia uwierzytelnione niewielkich tekstów i dokumentów z pierwszej grupy językowej, tj. z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego oraz rosyjskiego, możemy wykonać w tym samym dniu.

 

Nasza oferta jest systematycznie rozszerzana i obejmuje obecnie:

 

Tłumaczenia techniczne, DTR

 

Specjalizujemy się w dostarczaniu kompletnych rozwiązań dla firm projektujących i oferujących urządzenia i produkty zaawansowane technologicznie.

Oferta obejmuje proces tłumaczenia, oprawę graficzną oraz jeśli zachodzi taka potrzeba przygotowanie do druku i wydruk gotowych dokumentacji technicznych.

Przywiązujemy przy tym dużą wagę do jakości i wyglądu oddawanych klientowi tekstów. Staramy się tym wyróżnić spośród innych biur tłumaczeń. Dlatego też w przypadku tekstów zawierających ilustracje, wykresy, czy schematy wykonujemy również oprawę graficzną.

Przygotowane przez nas tłumaczenia są wysokiej jakości, projekty graficzne również, co bardzo cenią sobie nasi klienci.

Tłumaczenia wykonujemy w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Sprawdzony zespół współpracujących z nami tłumaczy technicznych z uprawnieniami potwierdzonymi przez Naczelną Organizację Techniczną, (NOT), zapewni Państwu profesjonalną usługę w najkrótszym możliwym terminie.

 

Tłumaczenia medyczne

 

Teksty medyczne, to też szczególny rodzaj tłumaczeń, wymagających od tłumacza bardzo dobrej znajomości języka i specyfiki branży medycznej.

Współpracujemy w tym zakresie z doświadczonymi tłumaczami, których kompetencje językowe poparte są międzynarodowymi certyfikatami, (CPE, IELTS, TOEFL, DALF, ZdaF).

Tłumaczenia te trafiają później zawsze do weryfikacji przez native speakera z branży medycznej, aby wyeliminować całkowicie możliwość popełnienia błędu.

Pamiętajmy, że są to często wyniki badań lekarskich, wypisy ze szpitala, zalecenia lekarskie etc., a w takich dokumentach nie może być mowy błędach w przekładzie.

Obecnie, tłumaczenia medyczne wykonujemy w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim i rosyjskim.

 

Teksty prawnicze

 

Teksty prawnicze wymagają bardzo dobrej znajomości specyficznego języka w jakim są napisane – języka prawniczego.
To skomplikowany język i wiemy, jak czasem trudno nam zinterpretować jego zawiłości.
Jest to bowiem przede wszystkim bardzo precyzyjny język fachowy, o bardzo wysokim stopniu sformalizowania.

Terminologia jest tu ścisła, zależna od kontekstu, w jakim się poruszamy.
Tu nie ma miejsca na dowolność interpretacji.

Język prawniczy cechuje też dość skomplikowana składnia, zdania są zazwyczaj długie i wielokrotnie złożone, a interpunkcja no cóż, dość ograniczona.

Istotne jest też rozgraniczenie tekstów prawnych i tekstów prawniczych.

Te pierwsze, to dokumenty pisane językiem prawa, do których zaliczają się akty i dokumenty prawne, takie jak: umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, czy akty prawa miejscowego.

Teksty prawnicze, to najkrócej mówiąc te, które są pisane językiem prawniczym przez prawników. Są to: wszystkie pisma sądowe, artykuły naukowe, analizy prawnicze itp.

Cennik

GRUPA JĘZYKOWA JĘZYKI W GRUPIE NA JĘZYK POLSKI NA JĘZYK OBCY
I grupa językowa angielski, niemiecki, francuski, rosyjski od 40 zł od 40 zł
II grupa językowa hiszpański, portugalski, włoski, białoruski, czeski, słowacki, ukraiński, bułgarski, macedoński od 49 zł od 49 zł
III grupa językowa szwedzki, chorwacki, duński, grecki, litewski, łotewski, niderlandzki, flamandzki, norweski, rumuński, serbski, węgierski, słoweński od 59 zł od 69 zł
IV grupa językowa japoński, chiński, arabski, turecki, pozostałe języki od 90 zł od 99 zł

Powyższa oferta ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Podane w tabeli ceny, są cenami netto za jedną stronę rozliczeniową.
Cena tłumaczeń przysięgłych ustalana jest indywidualnie.

 Przy wycenie zlecenia uwzględniamy przede wszystkim dwa czynniki:

ILOŚĆ TEKSTU, CZYLI JAK TO WYLICZAMY?

Otóż ustawowo, strona rozliczeniowa tłumaczenia przysięgłego, to 1125 zzs, (znaków ze spacjami).
Strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego, to 1800 zzs, (znaków ze spacjami).                                                                                                                                             Strona rozliczeniowa tłumaczenia specjalistycznego zwykłego, to 1600 zzs, (znaków ze spacjami).

Narzędzia do obliczania ilości znaków w dokumencie, znajdują się w większości używanych edytorów tekstu dostępnych w MS. Office, czy też w Open Office.

Tryb tłumaczenia

Powyższe dotyczy tylko tłumaczeń z pierwszej grupy językowej.

 

REGULAMIN, CZYLI ZA CO ODPOWIADAMY, A ZA CO NIE

 

Tłumacz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków.

 1. Złożenie zlecenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Biuro Tłumaczeń FONTE oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonania zlecenia, jednak zastrzega sobie konieczność współpracy                                     z Klientem w następujących przypadkach:
  1. kiedy zachodzi potrzeba zastosowania specyficznego przekładu, wówczas Klient winien dostarczyć glosariusz, zawierający słownictwo, które powinno zostać użyte,                    podczas wykonywania tłumaczenia
  2. Klient jest zobowiązany uprzedzić o tłumaczeniu z przeznaczeniem do publikacji, (np. na stronie www); jego realizacja może wymagać dodatkowych konsultacji z Klientem
   Klient na własną odpowiedzialność, może nie wyrazić na to zgody, wtedy Biuro dołoży wszelkich starań do poprawności przekładu, natomiast nie ponosi odpowiedzialności              za ewentualne nieścisłości
 3. Odpowiedzialność firmy ogranicza się wyłącznie do wysokości kwoty zlecenia.
 4. Biuro nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z wykorzystaniem tłumaczenia przez Zleceniodawcę.
 5. Jakakolwiek własna ingerencja Klienta w przetłumaczony tekst bez wiedzy i zgody Biura, zwalnia je z odpowiedzialności za przekład.
 6. W przypadku odwołania zlecenia, po przekazaniu tekstu do tłumaczenia, Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za tłumaczenie w wysokości odpowiadającej wycenie tłumaczenia.
 7. Przekazanie do przetłumaczenia tekstu będącego kopią oryginału, jest równoznaczne z pobraniem bezzwrotnej zaliczki równej w przybliżeniu wartości                          tego tłumaczenia.
 8. Tłumaczenia oryginalnych dokumentów, są płatne zawsze po wykonaniu zlecenia i nie jest wymagana zaliczka.
 9. Przy zleceniach nie typowych oraz innych, niż w trybie zwykłym, zastrzegamy sobie prawo do zaangażowania więcej niż jednego tłumacza, a także konsultacji z native speakerem.
 10. Biuro nie odpowiada za opóźnienia wynikające z zakłóceń działania sieci Internet, poczty elektronicznej, czy też za czas dostarczenia tłumaczenia pocztą lub dojazdu kuriera do klienta.
 11. Wszelkie reklamacje przyjmujemy w terminie do 2 dni licząc od momentu wydania tłumaczenia.
 12. W przypadku uzasadnionych błędów znalezionych przez klienta w tekście tłumaczenia, odstępujemy od pobrania opłaty.
 13. Cennik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 14. Biuro zastrzega sobie możliwość wykorzystania np. tłumaczeń stron internetowych, materiałów reklamowych, nazwy firmy zlecającej, do wykorzystania w swoim portfolio.
 15. Ewentualne spory, wynikłe pomiędzy Klientem, a Biurem, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie i w dobrej wierze, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia, przez Sąd właściwy dla siedziby Biura.

Pamiętajmy! Nie zawsze jedna strona dostarczonego nam tekstu jest równa jednej stronie tłumaczenia. Warto o tym pamiętać, a wynika to z ilości znaków.

O Tłumaczeniach

 

PISEMNE - ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE

 

 

TŁUMACZENIA KREATYWNE

 

Magis sensum et sensu quam ex verbo verbum transferem – Raczej przełożyć sens na sens niż słowo na słowo – św. Hieronim

Te słowa, przypisywane patronowi tłumaczy św. Hieronimowi, mogłyby być mottem tłumaczeń kreatywnych. Przekład kreatywny, najogólniej ujmując polega                       na dostosowaniu przekazu do specyfiki języka, wyeliminowaniu błędów językowych i składniowych, a także nieścisłości logicznych. Wykonuje się je często we współpracy     z native speakerem danego języka, posiadającym stosowne kwalifikacje i znającym specyfikę oraz niuanse języka, w którym tekst został napisany.

Dotyczy to szczególnie tekstów do wykorzystania w celach promocyjnych, reklamowych, a także w artykułach i publikacjach.

Najczęściej są to:

Korekta ma na celu sprawdzenie tekstu, który został już złożony i przygotowany do druku. Ma również za zadanie wyeliminowanie błędów w formatowaniu, błędnego zapisu indeksów i przypisów oraz niewłaściwego rozmieszczenia zdjęć i podpisów pod nimi.

Ostatecznie chodzi o estetykę i profesjonalny charakter publikacji, dlatego korekta jest tak istotnym elementem przygotowania dokumentu do wydruku.

Oferujemy także możliwość sprawdzenia przez nas tłumaczenia wykonanego przez inną firmę pod kątem poprawności językowej i merytorycznej.

Weryfikację taką zawsze przy tłumaczeniu stron specjalistycznych i wymagających odpowiedniego glosariusza.

Copywriting

 

Nikogo nie trzeba przekonywać, że posiadanie własnej strony internetowej z pewnością pomaga dotrzeć z naszą ofertą do potencjalnego klienta.

Strona internetowa, to nasza wizytówka, która ma dla nas zarabiać i przyciągać klientów przez kolejne miesiące, a nawet lata.

Jej wygląd, jakość zawartych na niej treści, będzie w pełni utożsamiana z jakością naszych usług.

Niestety, często wygląda to tak, że już ją mamy i nie zdając sobie sprawy z tego, jak ważny jest odpowiedni dla naszej oferty dobór treści, zaczynamy wprowadzać je sami. Efekt?

Nie trzeba długo szukać. Internet aż roi się od dziwnych publikacji, pokręconych tekstów, słów użytych w zupełnie innym kontekście, które wypaczają sens przekazu,            o błędach ortograficznych już nie wspominając.

Dobrze wiemy, czego potrzebuje klient zwracając się do nas. Zdajemy sobie sprawę, że oprócz dobrze opracowanej oferty, chce również chwytliwej treści, o bardzo dobrym przekazie, która ma mu przynieść oczekiwany skutek.

Dlatego pisząc, kładziemy duży nacisk na jakość, słownictwo adekwatne do branży, poprawność językową, a przede wszystkim skuteczność.

W efekcie końcowym klient otrzymuje profesjonalny tekst, który będzie odtąd stanowił dobrą wizytówkę firmy i z pewnością pomoże pozyskać nowych odbiorców.

Co zatem możemy zaoferować i jakiej cenie

Opracowanie hasła, sloganu reklamującego firmę i/lub jej produkt, to propozycje perswazyjnego hasła reklamowego, będącego kombinacją kilkunastu słów, które uwypuklą wartości firmy i jej produktów w oczach potencjalnego klienta. Umieszczając go w każdym przekazie kierowanym do klienta, firma wyróżni się i zwiększy szansę utrwalenia swojej oferty w jego oczach – trzy propozycje – 200 zł, każda kolejna 100 zł

Opracowanie graficzne, na potrzeby stworzenia folderu reklamującego ofertę firmy – 300 zł w tym trzy propozycje zmian bezpłatnie, każda kolejna jest traktowana,         jako nowy projekt płatny 150 zł

Opracowanie przekazu marketingowego, to teksty na stronę www, folder promocyjny, ulotkę, to również odświeżenie dotychczasowych treści marketingowych, uwydatniających główne atuty firmy i jej wartości rynkowe – 20 zł/1000 zzs

Opracowanie przekazu marketingowego w języku obcym, to teksty na inne wersje językowe strony www, folder promocyjny, ulotkę, to również odświeżenie dotychczasowych treści marketingowych, przy pracy nad nowymi wersjami językowymi, uwydatniających główne atuty firmy i jej wartości rynkowe – 20 zł/1000 zzs plus cena za stronę 1800 zzs tłumaczenia zwykłego lub specjalistycznego w wybranym języku

Opis produktów z oferty, to treści, ukazujące ofertę klienta, jego produkt lub usługę z najlepszej strony, budzące u potencjalnego odbiorcy chęć zakupu 15 zł/1000 zzs

Artykuły sponsorowane, to usługa przeznaczona dla tych, którzy chcą promować swoje produkty lub usługi w mediach branżowych, gazetach, serwisach internetowych.
To perswazyjne treści dostosowane do wymagań mediów, w których mają zostać opublikowane. Wychodzimy z założenia, że klientów należy szukać tam, gdzie jest największa szansa na dotarcie do nich, czyli w mediach branżowych – 25 zł/1000 zzs

Opisy na stronę www – to wartościowe i unikalne treści z przeznaczeniem na witrynę internetową, również w innych wersjach językowych, które uwzględniając branżę, przybliżą potencjalnemu klientowi zakres oferty, uwydatnią zalety produktów, zwiększą konwersję na stronie – 20 zł/1000 zzs

Blog i fanpage, to usługa dla tych, którzy świadomi korzyści płynących z posiadania firmowego fanpage’u i blogu chcą z tego korzystać. Często jednak brakuje im pomysłów na kolejne tematy, które zwiększą zainteresowanie ich firmą wśród potencjalnych czytelników.
To treść branżowa, choć nie zawsze, będąca pojedynczym wątkiem lub jednym z elementów całej serii specjalistycznych artykułów na fanpage lub blog firmowy.

To właśnie za pośrednictwem bloga można poszerzyć opis naszej oferty, poinformować klientów o nowościach, zamieścić relację życia firmy itp.

W tym przypadku można tylko podać ceną minimalną za miesiąc – 100 zł, z założeniem, że klient nie ma dużych wymagań dotyczących opracowania grafiki, zdjęć, wpisywania kilku wpisów dziennie i interakcji z fanami.

W praktyce bardzo aktywne prowadzenie strony firmowej na FB, to koszt około 350 zł/miesiąc

W każdym przypadku, po rozliczeniu usługi, prawa autorskie przechodzą na w całości na klienta.

Szczegóły dotyczące treści, terminu wykonania usługi itp. ustalamy zawsze indywidualnie.

 Powyższa oferta ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 

 

Zwrot podatku i inne świadczenia z zagranicy

 

Pracowałeś, bądź pracujesz legalnie za granicą?

Jeśli tak, to z twojego wynagrodzenia były lub są potrącane zaliczki na podatek dochodowy.
Najczęściej zaliczki te są pobierane w zbyt wysokich kwotach.
Nadpłacony podatek można jednak odzyskać i my pomożemy przeprowadzić cię przez ten proces, nie pobierając żadnych opłat.

Jesteśmy oficjalnym partnerem firmy Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. z Wrocławia, które to specjalizuje się w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku dochodowego dla wszystkich, którzy pracowali w takich państwach jak: Anglia, Holandia, Belgia, Niemcy, Irlandia czy Austria.

Przygotujemy wszystkie potrzebne dokumenty oraz pomożemy w uzyskaniu szeregu świadczeń i dodatków rodzinnych dostępnych w wymienionych krajach.                         Są to między innymi:

Kinderbijslag – zasiłek rodzinny w Holandii

Stanowi on formę pokrycia części kosztów związanych z wychowaniem i utrzymaniem dzieci. Jest on należny każdemu dziecku w wieku od 0 do 18 lat, przy czym dla dzieci w wieku 16 i 17 lat obowiązują inne reguły.
Na uwagę zasługuje też to, że zasiłek ten przysługuje również na dziecko adoptowane, przysposobione, pochodzące z rodziny zastępczej.
O tą formę pomocy mogą wnioskować wg. ustawy ”Algemene Kinderbijslagwet” pracownicy tymczasowi wykonujący pracę w Holandii, którzy podlegali podatkowi              od wynagrodzeń w tymże kraju.

Kinderopvangtoeslag – dodatek na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do żłobka lub przedszkola w Holandii

Aby otrzymać ten dodatek należy spełnić następujące kryteria:

– osoba starająca się musi posiadać obywatelstwo holenderskie lub ważne pozwolenie na pobyt w Holandii
– osoba starająca się oraz jej partner fiskalny muszą pracować; można również otrzymać ten dodatek, gdy osoba starająca się o niego nie pracuje, ale jest w trakcie nauki lub kursu, który mógłby zwiększyć jej szansę na zdobycie pracy
– osoba starająca się lub jej partner fiskalny ponoszą koszty związane z uczęszczaniem dziecka do żłobka lub przedszkola
– dziecko jest zameldowane pod tym samym adresem, co osoba ubiegająca się o dodatek
– dziecko osoby starającej się, uczęszcza do placówki opieki zarejestrowanej w urzędzie gminy, może to być placówka opieki dziennej, (kinerdagverblijf), placówka opieki po zajęciach szkolnych, (buitenschoolse opvang) lub inna forma opieki zarejestrowana w urzędzie gminy

Dodatek ten można otrzymać maksymalnie za 230 godzin w miesiącu.

Kindergeld – zasiłek rodzinny w Niemczech

Polacy pracujący w Niemczech mogą ubiegać się z niemieckiej Familienkasse o świadczenia pieniężne na dzieci. O tą pomoc można starać się do 4 lat wstecz. Od 2015 roku świadczenia na pierwsze i drugie dziecko wynoszą 188 € miesięcznie na dziecko. Dla trzeciego dziecka kwota ta zwiększa się do 194 €. Na każde kolejne dziecko można otrzymać 219 €. Od 2016 roku zasiłek wzrasta o 2 €.
Jeśli pracowało się w Niemczech przez rok i posiada się dwójkę dzieci, można otrzymać 4.512 €.

Kto ma prawo do Kindergeld?

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym niemiecki zasiłek rodzinny przysługuje obywatelom Unii Europejskiej, którzy pracują lub prowadzą działalność gospodarczą         na terenie Niemiec.

Kindergeld przysługuje na dzieci zamieszkałe w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej. Meldunek dziecka na terenie Niemiec nie jest wymagalny.               Zasiłek przyznawany jest, co do zasady, na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Na dzieci, które ukończyły 18-ty rok życia, Kindergeld może być wypłacany dalej, aż do ukończenia 25 lat, jeżeli kontynuują naukę.

Może się zdarzyć, iż prawo do Kindergeld ma więcej niż jedna osoba. Może ono przysługiwać zarówno ojcu, jaki również matce, a w szczególnych przypadkach innej osobie wychowującej dziecko, np. dziadkowi. W takim przypadku urząd ustala, komu przysługuje zasiłek w pierwszej kolejności. Zgodnie z ustawodawstwem niemieckim zasiłek    na dziecko jest wypłacany temu rodzicowi lub opiekunowi, w którego gospodarstwie domowym pozostaje dziecko. Nie jest to jednak jedyne kryterium.
Uwzględnić należy jeszcze kwestię zbiegu prawa do zasiłku rodzinnego w więcej niż jednym kraju, co zwykle ma miejsce w przypadku rodzin migrantów zarobkowych,   kiedy jeden z rodziców tymczasowo opuszcza kraj w celu podjęcia pracy zarobkowej w innym państwie. Zgodnie z zasadą zakazu kumulacji świadczeń socjalnych w Unii Europejskiej, pracownik migrujący będzie miał prawo do wyrównania świadczenia rodzinnego do wysokości przysługującego mu zasiłku w państwie, w którym wykonuje pracę lub działalność gospodarczą.

Aby go uzyskać należy złożyć wniosek Antrag auf Kindergeld w właściwej Familienkasse przy Bundesagentur für Arbeit. Wniosek powinien być poświadczony przez pracodawcę.
Kindergeld przysługuje każdemu, kto podlega opodatkowaniu w Niemczech pracując lub prowadząc działalność gospodarczą powyżej 183 dni.

Wysokość tego zasiłku to:

– na dwoje pierwszych dzieci po 184 €
– na trzecie dziecko 190 €
– na czwarte i kolejne dzieci po 215 €

Kindergeld przysługuje zarówno na dzieci własne, adoptowane oraz pozostające pod opieką wnioskodawcy do ukończenia 18 roku życia. W przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat, warunkiem otrzymywania świadczenia rodzinnego jest kontynuacja nauki, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia.

Kindergeld wypłacany jest również w okresie przerwy pomiędzy ukończeniem nauki w jednej szkole, a jej kontynuacją w innej placówce. Przerwa ta nie może być jednak dłuższa niż 4 miesiące. Kindergeld można też pobierać na dziecko do 21 roku życia, które nie kontynuuje już nauki lecz nie może znaleźć pracy.
Dziecko pełnoletnie może osiągać dodatkowe dochody i otrzymywać zasiłek, jednak dochody te nie mogą przekroczyć kwoty 7680 € w jednym roku kalendarzowym.

Child Benefit – zasiłek rodzinny w Wielkiej Brytanii

Przysługuje każdemu, kto ma pod swoją opieką dziecko w wieku do 17 lat.
Child Benefit uzyskamy jeżeli:

– dziecko nie ukończyło 16 tego roku życia
– dziecko ma więcej niż 16 lat, ale nadal się uczy
– dziecko jest w wieku 16-17 lat, ukończyło szkołę, ale nie pracuje i jest zarejestrowane, jako osoba bezrobotna

Zasiłek na dziecko można otrzymać nawet, jeśli dziecko mieszka w innym miejscu, pod warunkiem, że:

– płacimy za utrzymanie swojego dziecka
– płacimy kwotę na utrzymanie zbliżoną do zasiłku, jaki otrzymujemy na dziecko
– nie otrzymujemy zasiłku na dziecko

Oczywiście takim przypadku zasiłek może otrzymywać tylko jedna osoba.

Income Support – zasiłek dochodowy w Wielkiej Brytanii

Można się o niego ubiegać w przypadku braku wystarczającej ilości pieniędzy aby móc opłacić koszty utrzymania, a nie możemy wykonywać pracy w pełnym wymiarze godzin.

Warunkiem ubiegania się o zasiłek dochodowy jest:

– jeśli jest się osobą w przedziale wiekowym od 16 do 59 roku życia
– w przypadku bycia rodzicem samotnie wychowującym dziecko
– osobie zarejestrowanej, jako osoba chora lub niepełnosprawna
– opiekującemu się osobą starszą lub chorą
– jeżeli oszczędności nie przekraczają 16.000 £
– pozostaje się na terenie Wielkiej Brytanii
– jeżeli pracuje się mniej niż 16 godzin w tygodniu lub pozostaje bez zatrudnienia

W przypadku opiekowania się dzieckiem upośledzonym fizycznie lub umysłowo, które nie przekroczyło 16 lat, można ubiegać się o zasiłek Disability Living Allowence.
Opiekując się nie swoim dzieckiem, jest się uprawnionym do zasiłku Guardians Allowence.
Aby otrzymać zasiłek dochodowy Income Support, trzeba mieć minimum 16 lat.

Statutory Maternity Pay – (SMP) – zasiłek dla matek spodziewających się dziecka, ustawowy zasiłek macierzyński wypłacany przez pracodawcę

Jest to pomoc wypłacana cotygodniowo, która zastępuje normalne zarobki, aby wspomóc matkę podczas urlopu przed i po porodzie.

Warunki otrzymania zasiłku macierzyńskiego:

– jeśli jest się zatrudnioną przez tego samego pracodawcę nieprzerwanie przez okres przynajmniej 26 tygodni, przed 15 tygodniem spodziewanego terminu porodu
– minimalne dochody powinny być na poziomie 97 £ tygodniowo

Jeśli nie spełnia się powyższych kryteriów uprawniających do otrzymania zasiłku SMP, bądź pracodawca odmówił wypłacania SMP i/lub żaden z pracodawców nie może wypłacić zasiłku, a jest się zatrudnioną w wielu miejscach, można starać się o zasiłek Maternity Allowance.

W tym celu powinno się:

– poinformować swojego pracodawcę, od kiedy chce się pobierać zasiłek, przy czym należy to zrobić przynajmniej 28 dni przed terminem rozpoczęcia pobierania zasiłku

W przypadku zbyt późnego poinformowania pracodawcy o tym fakcie, może on odmówić wypłacania SMP.

– przedstawić dokument medyczny, poświadczający przewidywany termin porodu.

Jeśli powyższe kryteria do otrzymywania zasiłku SMP są spełnione, będzie on wypłacany:

– przez okres pierwszych 6 tygodni w kwocie stanowiącej 90% średnich zarobków tygodniowych brutto
– przez kolejne 33 tygodnie według standardowej kwoty 124,88 £ lub 90% średnich tygodniowych zarobków brutto

Zasiłek wypłacany jest przez pracodawcę maksymalnie przez okres 39 tygodni.

Maternity Allowance – zasiłek macierzyński

Osoba zatrudniona lub taka, która nie może starać się o Statutory Maternity Pay, może wystąpić o Maternity Allowence.

Warunki otrzymania tego zasiłku:

– trzeba być osobą zatrudnioną, której jednak nie przysługuje Statutory Maternity Pay
– być zarejestrowaną, jako osoba samozatrudnioną i płacącą drugą klasę składek na ubezpieczenie lub posiadać certyfikat zwalniający z płacenia tych składek z tytułu niskich zarobków
– do niedawna było się osobą zatrudnioną lub samozatrudnioną
– być zatrudnioną lub samozatrudnioną przez okres co najmniej 26 tygodni
– zarabiać co najmniej 30 £ przez okres 13 tygodni w trakcie okresu próbnego

Ile można otrzymać z tytułu uprawnienia do otrzymania zasiłku macierzyńskiego?

Średnio jest to kwota 124.88 £ tygodniowo lub 90 % średnich tygodniowych zarobków brutto.
Zasiłek jest wypłacany przez maksymalnie 39 tygodni.

Sure Start Maternity Grant – dopłata dla matek o niskich dochodach, angielski odpowiednik polskiego becikowego

W przypadku niskiego dochodu, Sure Start Maternity Grant, stanowi pomoc finansową w kosztach związanych z narodzeniem dziecka i wyprawką dla niego. Świadczenie to jest wypłacane z opieki socjalnej i potrzeba go zwracać.
Można starać się o dopłatę dla matek o niskich dochodach, osoba zainteresowana lub jej partner otrzymuje jedno z następujących świadczeń:

– zasiłek dochodowy dla osób o niskich przychodach
– zasiłek dla bezrobotnych
– wyrównanie do emerytury
– zasiłek na dziecko

Zasiłek przysługuje również, kiedy jest się w ciąży i spodziewa się dziecka w ciągu 11 tygodni lub dziecko urodziło się w przeciągu ostatnich 3 miesięcy.

Zasiłek otrzymuje się w wysokości 500 £ na każde dziecko. Na wysokość świadczenia nie mają wpływu posiadane oszczędności.

Statutory Paternity Pay – ustawowo wypłacany przez pracodawcę zasiłek ojcowski

Ojciec w przypadku, kiedy jego żona lub partnerka urodzi dziecko lub wspólnie adoptują dziecko, może starać się o ustawowy zasiłek ojcowski, wypłacany przez pracodawcę. Jest to zasiłek, który ma pomóc ojcu dziecka wziąć urlop, aby zająć się jego matką i nowo narodzonym dzieckiem.

Warunki otrzymania ustawowego zasiłku ojcowskiego:

– należy być biologicznym lub adopcyjnym ojcem dziecka bądź mężem, czy partnerem matki dziecka i chcieć ponosić odpowiedzialność za jego wychowanie
– kontynuować zatrudnienie u tego samego pracodawcy, bez przerwy przez przynajmniej 26 tygodni przed 15 tygodniem wyznaczonego terminu porodu
– kontynuować zatrudnienie u tego samego pracodawcy, bez przerwy, do dnia narodzin dziecka
– zarabiać średnio nie mniej, niż 97 £ tygodniowo

Pracodawca będzie wypłacał zasiłek SPP tak samo, jak wypłatę tygodniową.
Jest to świadczenie traktowane, jako normalna płaca, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenie National Insurance.

Jeśli spełnia się kryteria uprawniające do otrzymania tego świadczenia, należy:

– poinformować swojego pracodawcę, od kiedy chce się pobierać zasiłek i wziąć wolne do 15 tygodnia spodziewanego terminu rozwiązania ciąży                                           – jeśli zmieni się zdanie, należy poinformować o tym swojego pracodawcę z 28 dniowym wyprzedzeniem

Jeśli ma się więcej niż jedna pracę, można uzyskać taki zasiłek od każdego pracodawcy.

Housing Benefit – zasiłek mieszkaniowy

Jeżeli mieszka się w wynajmowanym mieszkaniu, można starać się o pomoc w płaceniu czynszu, ubiegając się o Housing Benefit.
Jest to wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach. Nie można jednoznacznie powiedzieć, że zasiłki te przysługują, jeśli zarabia się mniej niż z góry określona kwota.

Są jednak zasady, które obowiązują wszystkich, ubiegających się o zasiłek mieszkaniowy.

– nie można mieć oszczędności większych niż 16.000 £
– nie można otrzymać zasiłku, jeśli wynajmuje się mieszkanie od członka bliskiej osoby
– nie można studiować w pełnym wymiarze godzin
– jeżeli mieszka się z partnerem, tylko jedna osoba może otrzymać zasiłek mieszkaniowy
– jeśli ma się poniżej 25 lat, dostanie się zasiłek tylko wtedy, gdy wynajmuje się pokój lub łóżko, nie całe mieszkanie

 

Portfolio i referencje, czyli Oni już nam zaufali

 

 

 

 

Formal education will make you a living; self-education will make you a fortune.

Nasz Blog

Zwrot podatku z zagranicy

Klienci naszego biura, tłumaczący u nas swoje dokumenty, często pytali, czy zajmujemy się również odzyskiwaniem nadpłaconego podatku za pracę za granicą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadziliśmy nową ofertę – zwrot podatku z zagranicy. Jeżeli pracowaliśmy lub prowadziliśmy działalność gospodarczą za granicą, odprowadzaliśmy lub robiono to     za nas zaliczki na podatek dochodowy. Najczęściej zaliczki te […]

Transkreacja, czyli tłumaczenia kreatywne

Transkreacja, innymi słowy tłumaczenie kreatywne, co to jest i kiedy mamy z nim do czynienia. Magis sensum et sensu quam ex verbo verbum transferem – Raczej przełożyć sens na sens niż słowo na słowo – te słowa przypisuje się św. Hieronimowi, patronowi tłumaczy. Na co dzień mamy styczność z tłumaczeniami dosłownymi, zawsze wtedy, kiedy potrzebujemy […]

św. Hieronim – patron wszystkich tłumaczy

Dzisiaj, 30 września, Międzynarodowy Dzień Tłumaczy, którym to patronuje osoba św. Hieronima. Prawie każdy zawód ma swojego opiekuna, dlaczego zatem opiekunem tłumaczy jest św. Hieronim?               Kim był i czym zasłużył sobie na miano patrona tego właśnie zawodu – postaram się opowiedzieć. Hieronim ze Strydonu, łac. Eusebius Sophronius Hieronymus, […]

Krzysztof Żyngiel – oficjalna strona artysty

Dzisiaj trochę pochwalimy się. Dla pana Krzysztofa Żyngiela wykonaliśmy angielską, niemiecką i rosyjską wersję językową jego witryny. Pisaliśmy już o tym wcześniej, teraz nowa odsłona strony pana Krzysztofa dostępna pod tym linkiem Warto zajrzeć na jego witrynę, obejrzeć prace i poznać tematykę, w której się porusza. Jak sam artysta pisze, wchodząc na jego stronę: „Porzuć […]

Copywriting, czyli mamy stronę i co dalej..

No właśnie, mamy już swoją stronę, jak powinniśmy przygotować jej treść, jaka powinna być.                     Każdy powie, że dobrze opisująca naszą ofertę, oryginalna, interesująca, cenna merytorycznie – i z pewnością będzie mieć rację. Nie każdy jednak wie, jak to zrobić i na co jeszcze zwrócić uwagę. W ciągu ostatnich trzech lat, Google wprowadzał szereg poprawek do […]

FAQ, czyli o co najczęściej pytacie..

Pisałem już o wielokrotnie o różnych sytuacjach z życia biura tłumaczeń, obalałem mity funkcjonujące na temat ich działalności. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania, niech to trochę przybliży specyfikę naszej działalności. Ile kosztuje tłumaczenie? To podstawowe pytanie, które pojawia się na początku każdej rozmowy przed przekazaniem dokumentu          do tłumaczenia. Często pada podczas rozmowy […]

 

 

Kontakt

Wyślij wiadomość