W kilku zdaniach o naszej ofercie

Biuro Tłumaczeń i Copywritingu Fonte spełnia potrzeby najbardziej wymagających klientów.

Nasze przekłady są dostosowane do przekazu klienta, jednocześnie pozostając w zgodności z oryginałem.
Korzystamy wyłącznie z usług wykwalifikowanych, sprawdzonych w wielu projektach, niezawodnych tłumaczy, dzięki czemu gwarantujemy wysoką jakość i dokładność naszych tekstów.

Oferujemy konkurencyjne ceny oraz atrakcyjne promocje i rabaty dla swoich stałych klientów.

Zachęcamy również do korzystania z naszego formularza bezpłatnej wyceny, dostępnego dla klientów zarejestrowanych.

W formularzu tym po wyborze opcji tłumaczenia, (zwykłe, specjalistyczne, przysięgłe) i przesłaniu pliku, system wygeneruje wstępną ofertę, która zostanie przesłana w e-mailu zwrotnym. Następnie skontaktujemy się celem potwierdzenia zlecenia i ustalenia szczegółów.

PISEMNE - ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE

TŁUMACZENIA KREATYWNE

Magis sensum et sensu quam ex verbo verbum transferem – Raczej przełożyć sens na sens niż słowo na słowo – św. Hieronim

Te słowa, których autorstwo przypisywane jest patronowi tłumaczy św. Hieronimowi, mogłyby być mottem tłumaczeń kreatywnych. Przekład kreatywny, najogólniej ujmując polega na dostosowaniu przekazu do specyfiki języka, wyeliminowaniu błędów językowych i składniowych, a także nieścisłości logicznych.

Wykonuje się je często we współpracy z native speakerem, posiadającym stosowne kwalifikacje i znającym specyfikę oraz niuanse języka, w którym tekst został napisany.

Dotyczy to szczególnie tekstów do wykorzystania w celach promocyjnych, reklamowych, a także książek, artykułów i innych publikacji.

Najczęściej są to:

  • ulotki, broszury i katalogi reklamowe
  • książki i artykuły
  • strony internetowe
  • oferty handlowe
  • aplikacje internetowe

Tłumaczenia techniczne, DTR

Specjalizujemy się w dostarczaniu kompletnych rozwiązań dla firm projektujących i oferujących urządzenia i produkty zaawansowane technologicznie.

Oferta obejmuje proces tłumaczenia, oprawę graficzną oraz jeśli zachodzi taka potrzeba przygotowanie do druku i wydruk gotowych dokumentacji technicznych.

Przywiązujemy przy tym dużą wagę do jakości i wyglądu oddawanych klientowi tekstów. Staramy się tym wyróżnić spośród innych biur tłumaczeń. Dlatego też w przypadku tekstów zawierających ilustracje, wykresy, czy schematy wykonujemy również pełną oprawę graficzną.

Sprawdzony zespół współpracujących z nami tłumaczy technicznych z uprawnieniami potwierdzonymi przez Naczelną Organizację Techniczną, (NOT), gwarantuje profesjonalną usługę w najkrótszym możliwym terminie.

Tłumaczenia medyczne

Dokumenty medyczne, to też szczególny rodzaj tekstów, wymagających od tłumacza bardzo dobrej znajomości języka i specyfiki branży medycznej.

Współpracujemy w tym zakresie z doświadczonymi tłumaczami, których kompetencje językowe poparte są międzynarodowymi certyfikatami, (CPE, IELTS, TOEFL, DALF, ZdaF).

Teksty prawnicze

Teksty prawnicze wymagają bardzo dobrej znajomości specyficznego języka w jakim są napisane – języka prawniczego.
To skomplikowany język i wiemy, jak czasem trudno nam zinterpretować jego zawiłości.
Jest to bowiem przede wszystkim bardzo precyzyjny język fachowy, o bardzo wysokim stopniu sformalizowania.

Terminologia jest tu ścisła, zależna od kontekstu, w jakim się poruszamy.
Tu nie ma miejsca na dowolność interpretacji.

Istotne jest też rozgraniczenie tekstów prawnych i tekstów prawniczych.

Te pierwsze, to dokumenty pisane językiem prawa, do których zaliczają się akty i dokumenty prawne, takie jak: umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, czy akty prawa miejscowego.

Teksty prawnicze, to najkrócej mówiąc te, które są pisane językiem prawniczym przez prawników. Są to: wszystkie pisma sądowe, artykuły naukowe, analizy prawnicze itp.

USTNE - ZWYKŁE I PRZYSIĘGŁE

Tłumaczenia ustne rządzą się trochę innymi prawami, niż pisemne. To głównie okoliczności, w których mają mieć miejsce, determinują wybór rodzaju tłumaczenia.  Ich specyfikę, czyli co na to wpływa, przybliżymy poniżej

 

Tłumaczenia konsekutywne

Podczas spotkania, prelegent wygłasza fragment przemowy, przerywa i pozwala tłumaczowi zaprezentować tłumaczenie. Taki rodzaj tłumaczenia wykorzystuje się np. podczas, rozmów biznesowych, czy np. wycieczek

Tłumaczenia konsekutywne uwierzytelnione

Najczęściej mamy z nimi do czynienia podczas czynności notarialnych, w Urzędach Stanu Cywilnego i w Sądach

 

Tłumaczenia a vista

Tłumaczenie a vista, polega na tym, że tłumacz odczytuje treść dokumentu w jednym języku i na bieżąco dokonuje jego przekładu na język docelowy

 

Tłumaczenia szeptane

Tłumaczenie szeptane to takie, podczas którego tłumacz znajduje się blisko słuchacza lub  grupy słuchaczy i na bieżąco, ściszonym głosem, szeptem, tłumaczy wypowiedź mówcy