Tłumaczenia czeski Częstochowa

Język czeski używany jest głównie na terenie republiki czeskiej, chociaż można go usłyszeć również w niektórych regionach Polski, Serbii, Słowacji, Ukrainy, czy Bułgarii. Pod względem historycznym w języku czeskim można znaleźć wiele pozostałości z języka łacińskiego, niemieckiego, czy polskiego, choć w tym ostatnim przypadku należy uważać, ponieważ pewne podobieństwa są jedynie pozorne. Język czeski i język słowacki są językami odrębnymi ale posiadają cechy wzajemnej zrozumiałości. Oznacza to, że Czech na Słowacji, podobnie, jak Słowak w Czechach, mogą używać własnego języka na równi z językiem urzędowym w danym kraju, bez potrzeby pośrednictwa tłumacza.

Język czeski używany jest głównie na terenie republiki Czeskiej, chociaż można go spotkać w niektórych regionach Polski, Słowacji, Ukrainy, czy Bułgarii. Pod względem historycznym w języku czeskim można znaleźć wiele pozostałości z języka łacińskiego, niemieckiego i polskiego, chociaż w tym ostatnim przypadku, niektóre podobieństwa mogą być pozorne. 

Język czeski i język słowacki są odrębnymi językami, ale posiadają cechy wzajemnej zrozumiałości. Oznacza to, że zarówno Czech na Słowacji, jak również Słowak w Czechach, są uprawnieni do do używania swojego języka na  równi z językiem urzędowym w danym kraju, bez pośrednictwa tłumacza. Również w sądach i w urzędach, nie ma obowiązku tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego. 

Polacy są w stanie dobrze zrozumieć Czecha, czy Słowaka, jednak jeśli chodzi o przekład z tych języków lub na te języki, trzeba skorzystać z usług tłumacza.

Nasze biuro świadczy usługi translatorskie w obu tych językach.