Tłumaczenia norweski Częstochowa

Język norweski, (norw. norsk) – język z grupy skandynawskiej języków germańskich.
W modelu genetycznym klasyfikuje się go jako język zachodnioskandynawski; do podgrupy tej należą także farerski i islandzki, mające korzenie w zachodnich dialektach staronordyjskich.

Nazwa własna języka po norwesku norsk wywodzi się od strnord. przymiotnika nor(ð)rœnn, oznaczającego pierwotnie „północny”.
Dialekty norweskie tworzą z dialektami szwedzkimi i dialektami duńskimi kontinuum, w którym występuje zjawisko asymetrycznej wzajemnej zrozumiałości, (osobom znającym norweski łatwiej jest zrozumieć języki skandynawskich sąsiadów).

Współczesny język norweski nie posiada ujednoliconego standardu wymowy. Wszystkie dialekty uchodzą za równorzędne.

Do zapisu wykorzystywane są dwa standardy piśmiennicze: bokmål, (dosł. „język książkowy”) oraz nynorsk, (dosł. „nowonorweski”).

Język posiada status urzędowego w Norwegii.
Ze względu na pokrewieństwo genetyczne, język norweski, (w odmianie bokmål), wykazuje bardzo duże podobieństwo do języków duńskiego i szwedzkiego.

Te trzy języki uznaje się za wzajemnie zrozumiałe, czego dowodem jest fakt, że Norwegowie skutecznie komunikują się w języku ojczystym z mieszkańcami Danii i Szwecji.

Nasze biuro wykonuje tłumaczenia przysięgłe i zwykłe w języku norweskim w przyjaznych dla klienta cenach i dobrych terminach.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.