Tłumaczenia francuski Częstochowa

Warto wiedzieć, że język francuski jest językiem urzędowym w ponad 30 krajach. Jest używany m.in. niektórych kantonach Szwajcarii, w krajach Afryki, niegdysiejszych koloniach francuskich, w Ameryce, czy w Monako. 

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego i dla wielu będzie to zaskoczeniem, że przez około 300 lat, językiem urzędowym w Anglii, był właśnie język francuski. W czasach, gdy Normanowie podbili Anglię, arystokracja, czy duchowieństwo, zaczęli posługiwać się normańskim francuskim.

Używano go również w urzędach i w sądownictwie. Angielski był wówczas językiem mieszczan i chłopstwa. Z upływem czasu, anglojęzyczna klasa średnia, stała się zamożniejsza i zaczęła używać języka angielskiego.

 

Co ciekawe, język nad którego czystością od XVII wieku czuwa Akademia Francuska, dba o to, aby w w języku francuskim, nie było powszechnie używanych na całym świecie anglicyzmów. Francuzi słyną też z tego, że niechętnie uczą się innych języków i najchętniej rozmawiają w swoim języku ojczystym.

Wykonujemy tłumaczenia z języka francuskiego i na język francuski, zarówno tekstów zwykłych, jak również tych, wymagających uwierzytelnienia.