Tłumaczenia węgierski Częstochowa

Język węgierski, (węg. magyar nyelv) – język należący do grupy języków ugryjskich, zaliczanej do podrodziny ugrofińskiej, (w ramach rodziny uralskiej). Językiem tym posługuje się co najmniej 14 mln osób – przede wszystkim na Węgrzech, ale także w południowej Słowacji, środkowej Rumunii, (Siedmiogród), północnej Serbii, (Wojwodina), zachodniej Ukrainie, (Zakarpacie), wschodniej Słowenii, (Prekmurje) i wschodniej Austrii, (Burgenland).

Język węgierski ma status języka urzędowego na Węgrzech, w Berehowe na Ukrainie, w Słowenii, (lokalnie) i w Wojwodinie. Jest to język aglutynacyjny.

Współczesny węgierski język literacki powstał w XVI w. Do jego zapisu stosuje się alfabet oparty na piśmie łacińskim.
Początkowo roztrząsano problem, czy język ten jest bliżej spokrewniony z językiem fińskim, jak uznaje się obecnie, czy też językiem tureckim w obrębie kontrowersyjnej grupy ugro-tureckiej. Podejmowano też próby łączenia tego języka z językiem etruskim, sumeryjskim, ormiańskim i kilkudziesięcioma innymi językami.

Od XIX w. zaczęto wysuwać teorie, jakoby język węgierski miał być spokrewniony z językiem japońskim na poziomie ugrofińskiej grupy językowej. Miały na to wskazywać podobieństwa niektórych wyrazów.

Ugrofińskie pochodzenie Węgrów kwestionowane było często z pobudek politycznych.
Współcześnie język węgierski jest jednak powszechnie uznawany przez językoznawców za przedstawiciela rodziny ugrofińskiej, mimo iż wciąż wysuwane są teorie alternatywne.

W zakresie języka węgierskiego, nasze biuro oferuje tłumaczenia zwykle i przysięgłe.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.