Copywriting

Strona internetowa, to nasza wizytówka, która ma dla nas zarabiać i przyciągać klientów.

Dobrze wiemy, czego potrzebuje klient zwracając się do nas. Zdajemy sobie sprawę, że oprócz dobrze opracowanej oferty, chce również chwytliwej treści, o bardzo dobrym przekazie, która zagwarantuje mu oczekiwany skutek.

Wiemy o tym, dlatego pisząc, kładziemy duży nacisk na jakość, słownictwo adekwatne do branży, poprawność językową, a przede wszystkim skuteczność.

W efekcie końcowym klient otrzymuje profesjonalny tekst, który będzie odtąd stanowił dobrą wizytówkę firmy i z pewnością pomoże pozyskać nowych odbiorców.

Co możemy zaoferować

Opracowanie przekazu marketingowego, to tekst na stronę www, folder promocyjny, ulotkę, to również odświeżenie dotychczasowych treści marketingowych, uwydatniających główne atuty firmy i jej wartości.

Opis produktów z oferty, to treści, ukazujące ofertę klienta, jego produkt lub usługę z najlepszej strony, budzące u potencjalnego odbiorcy chęć zakupu

Opisy na stronę www – to wartościowe i unikalne treści z przeznaczeniem na witrynę internetową, również w innych wersjach językowych, które uwzględniając branżę, przybliżą potencjalnemu klientowi zakres oferty, uwydatnią zalety produktów, zwiększą konwersję na stronie

Szczegóły dotyczące treści, terminu wykonania usługi itp. ustalamy zawsze indywidualnie.

Tłumaczenie stron www

Przygotujemy w profesjonalny sposób tłumaczenie strony internetowej, nie zależnie od tego, czy jest to wizytówka firmy, rozbudowany serwis, czy sklep on-line.

Przy tłumaczeniu strony www, prosimy o dostarczenie pliku tekstowego z pełną wersją tekstów do przetłumaczenia. Jest to znaczna oszczędność czasu, a klient nie jest nękany przez nas telefonami i mailami z pytaniami, co tłumaczyć, a co pominąć.

Zwrot podatku i zasiłki z zagranicy

Pracowałeś, bądź pracujesz legalnie za granicą?

Jeśli tak, to z twojego wynagrodzenia były lub są potrącane zaliczki na podatek dochodowy.
Najczęściej zaliczki te są pobierane w zbyt wysokich kwotach.
Nadpłacony podatek można jednak odzyskać i my pomożemy przeprowadzić cię przez ten proces.

Nasze biuro jest oficjalnym partnerem firmy CUF Sp. z o.o. z Poznania, która jest jedną z największych w Polsce firm, zajmujących się rozliczaniem podatków i zasiłków w zagranicznych urzędach skarbowych.  Specjalizuje się w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku dochodowego dla wszystkich, którzy pracowali w takich państwach jak:  Austria, Niemcy, Holandia, Norwegia, Irlandia, czy Wielka Brytania.

Przygotujemy wszystkie potrzebne dokumenty, przeprowadzimy przez cały proces odzyskania podatku oraz pomożemy w uzyskaniu szeregu świadczeń i dodatków rodzinnych dostępnych w wymienionych krajach. Są to między innymi:

Kinderbijslag – zasiłek rodzinny w Holandii

Stanowi on formę pokrycia części kosztów związanych z wychowaniem i utrzymaniem dzieci, w tym również adoptowanych, przysposobionych oraz z rodzin zastępczych.  Jest on należny każdemu dziecku w wieku od 0 do 18 lat, przy czym dla dzieci w wieku 16 i 17 lat obowiązują inne reguły.

Kinderopvangtoeslag – dodatek na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do żłobka lub przedszkola w Holandii

Dodatek ten można otrzymać maksymalnie za 230 godzin w miesiącu.

Kindergeld – zasiłek rodzinny w Niemczech

Pracujący w Niemczech mogą ubiegać się z niemieckiej Familienkasse o świadczenia pieniężne na dzieci. O tą pomoc można starać się do 4 lat wstecz. Od 2015 roku świadczenia na pierwsze i drugie dziecko wynoszą 188 € miesięcznie. Dla trzeciego dziecka kwota ta zwiększa się do 194 €. Na każde kolejne dziecko można otrzymać 219 €. Od 2016 roku zasiłek wzrasta o 2 €.

Kindergeld przysługuje zarówno na dzieci własne, adoptowane oraz pozostające pod opieką wnioskodawcy do ukończenia 18 roku życia. W przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat, warunkiem otrzymywania świadczenia rodzinnego jest kontynuacja nauki, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia.

Child Benefit – zasiłek rodzinny w Wielkiej Brytanii

Przysługuje każdemu, kto ma pod swoją opieką dziecko w wieku do 17 lat.
Child Benefit uzyskamy jeżeli:

– dziecko nie ukończyło 16 tego roku życia
– dziecko ma więcej niż 16 lat, ale nadal się uczy
– dziecko jest w wieku 16-17 lat, ukończyło szkołę, ale nie pracuje i jest zarejestrowane, jako osoba bezrobotna

Income Support – zasiłek dochodowy w Wielkiej Brytanii

Można się o niego ubiegać w przypadku braku wystarczającej ilości pieniędzy aby móc opłacić koszty utrzymania, a nie możemy wykonywać pracy w pełnym wymiarze godzin.

Statutory Maternity Pay – (SMP) – zasiłek dla matek spodziewających się dziecka, ustawowy zasiłek macierzyński wypłacany przez pracodawcę

Jest to pomoc wypłacana cotygodniowo, która zastępuje normalne zarobki, aby wspomóc matkę podczas urlopu przed i po porodzie.

Maternity Allowance – zasiłek macierzyński

Osoba zatrudniona lub taka, która nie może starać się o Statutory Maternity Pay, może wystąpić o Maternity Allowence.

Sure Start Maternity Grant – dopłata dla matek o niskich dochodach, angielski odpowiednik polskiego becikowego

W przypadku niskiego dochodu, Sure Start Maternity Grant, stanowi pomoc finansową w kosztach związanych z narodzeniem dziecka i wyprawką dla niego. Świadczenie to jest wypłacane z opieki socjalnej i wynosi on 500 £ na każde dziecko. Na wysokość świadczenia nie mają wpływu posiadane oszczędności.

Zasiłek przysługuje również, kiedy jest się w ciąży i spodziewa się dziecka w ciągu 11 tygodni lub dziecko urodziło się w przeciągu ostatnich 3 miesięcy.

Statutory Paternity Pay – ustawowo wypłacany przez pracodawcę zasiłek ojcowski

Ojciec w przypadku, kiedy jego żona lub partnerka urodzi dziecko lub wspólnie adoptują dziecko, może starać się o ustawowy zasiłek ojcowski, wypłacany przez pracodawcę. Jest to zasiłek, który ma pomóc ojcu dziecka wziąć urlop, aby zająć się jego matką i nowo narodzonym dzieckiem.

Jeśli ma się więcej niż jedna pracę, można uzyskać taki zasiłek od każdego pracodawcy.

Housing Benefit – zasiłek mieszkaniowy

Jeżeli mieszka się w wynajmowanym mieszkaniu, można starać się o pomoc w płaceniu czynszu, ubiegając się o Housing Benefit.
Jest to wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach.

Nie można jednak mieć oszczędności większych niż 16.000 £
Nie można też otrzymać zasiłku, jeśli wynajmuje się mieszkanie od członka bliskiej osoby.