Zwrot podatku i zasiłki z zagranicy

Pracowałeś, bądź pracujesz legalnie za granicą?

Jeśli tak, to z twojego wynagrodzenia były lub są potrącane zaliczki na podatek dochodowy.
Najczęściej zaliczki te są pobierane w zbyt wysokich kwotach.
Nadpłacony podatek można jednak odzyskać i my pomożemy przeprowadzić cię przez ten proces.

Przygotujemy wszystkie potrzebne dokumenty, przeprowadzimy przez cały proces odzyskania podatku oraz pomożemy w uzyskaniu szeregu świadczeń i dodatków rodzinnych dostępnych w wymienionych krajach. Są to między innymi:

Kinderbijslag – zasiłek rodzinny w Holandii

Stanowi on formę pokrycia części kosztów związanych z wychowaniem i utrzymaniem dzieci, w tym również adoptowanych, przysposobionych oraz z rodzin zastępczych.  Jest on należny każdemu dziecku w wieku od 0 do 18 lat.

Kinderopvangtoeslag – dodatek na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do żłobka lub przedszkola w Holandii

Kindergeld – zasiłek rodzinny w Niemczech

Kindergeld przysługuje zarówno na dzieci własne, adoptowane oraz pozostające pod opieką wnioskodawcy do ukończenia 18 roku życia. W przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat, warunkiem otrzymywania świadczenia rodzinnego jest kontynuacja nauki, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia.

Child Benefit – zasiłek rodzinny w Wielkiej Brytanii

Przysługuje każdemu, kto ma pod swoją opieką dziecko w wieku do 17 lat.
Child Benefit uzyskamy jeżeli:

dziecko nie ukończyło 16 tego roku życia
– dziecko ma więcej niż 16 lat, ale nadal się uczy
– dziecko jest w wieku 16-17 lat, ukończyło szkołę, ale nie pracuje i jest zarejestrowane, jako osoba bezrobotna

Income Support – zasiłek dochodowy w Wielkiej Brytanii

Można się o niego ubiegać w przypadku braku wystarczającej ilości pieniędzy aby móc opłacić koszty utrzymania, a nie możemy wykonywać pracy w pełnym wymiarze godzin.

Statutory Maternity Pay – (SMP) – zasiłek dla matek spodziewających się dziecka, ustawowy zasiłek macierzyński wypłacany przez pracodawcę

Jest to pomoc wypłacana cotygodniowo, która zastępuje normalne zarobki, aby wspomóc matkę podczas urlopu przed i po porodzie.

Maternity Allowance – zasiłek macierzyński

Osoba zatrudniona lub taka, która nie może starać się o Statutory Maternity Pay, może wystąpić o Maternity Allowence.

Sure Start Maternity Grant – dopłata dla matek o niskich dochodach, angielski odpowiednik polskiego becikowego.

Statutory Paternity Pay – ustawowo wypłacany przez pracodawcę zasiłek ojcowski

Ojciec w przypadku, kiedy jego żona lub partnerka urodzi dziecko lub wspólnie adoptują dziecko, może starać się o ustawowy zasiłek ojcowski, wypłacany przez pracodawcę. Jest to zasiłek, który ma pomóc ojcu dziecka wziąć urlop, aby zająć się jego matką i nowo narodzonym dzieckiem.

Jeśli ma się więcej niż jedna pracę, można uzyskać taki zasiłek od każdego pracodawcy.

Housing Benefit – zasiłek mieszkaniowy

Jeżeli mieszka się w wynajmowanym mieszkaniu, można starać się o pomoc w płaceniu czynszu, ubiegając się o Housing Benefit.
Jest to wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach.

Copywriting

Strona internetowa, to nasza wizytówka, która ma dla nas zarabiać i przyciągać klientów.

Dobrze wiemy, czego potrzebuje klient zwracając się do nas. Zdajemy sobie sprawę, że oprócz dobrze opracowanej oferty, chce również chwytliwej treści, o bardzo dobrym przekazie, która zagwarantuje mu oczekiwany skutek.

Wiemy o tym, dlatego pisząc, kładziemy duży nacisk na jakość, słownictwo adekwatne do branży, poprawność językową, a przede wszystkim skuteczność.

W efekcie końcowym klient otrzymuje profesjonalny tekst, który będzie odtąd stanowił dobrą wizytówkę firmy i z pewnością pomoże pozyskać nowych odbiorców.

Co możemy zaoferować

Opracowanie przekazu marketingowego, to tekst na stronę www, folder promocyjny, ulotkę, to również odświeżenie dotychczasowych treści marketingowych, uwydatniających główne atuty firmy i jej wartości.

Opis produktów z oferty, to treści, ukazujące ofertę klienta, jego produkt lub usługę z najlepszej strony, budzące u potencjalnego odbiorcy chęć zakupu

Opisy na stronę www – to wartościowe i unikalne treści z przeznaczeniem na witrynę internetową, również w innych wersjach językowych, które uwzględniając branżę, przybliżą potencjalnemu klientowi zakres oferty, uwydatnią zalety produktów, zwiększą konwersję na stronie

Szczegóły dotyczące treści, terminu wykonania usługi itp. ustalamy zawsze indywidualnie.