Copywriting, czyli sekret dobrego marketingu

Strona internetowa, to nasza wizytówka, która ma dla nas zarabiać i przyciągać klientów.

Niestety, często wygląda to tak, że już ją mamy i nie zdając sobie sprawy z tego, jak ważny jest odpowiedni dla naszej oferty dobór treści, zaczynamy wprowadzać je sami.

Efekt?

Nie trzeba długo szukać. Internet aż roi się od dziwnych publikacji, pokręconych tekstów, słów użytych w zupełnie innym kontekście, które wypaczają sens przekazu,               o błędach ortograficznych już nie wspominając.

Dobrze wiemy, czego potrzebuje klient zwracając się do nas. Zdajemy sobie sprawę, że oprócz dobrze opracowanej oferty, chce również chwytliwej treści, o bardzo dobrym przekazie, która zagwarantuje mu oczekiwany skutek.

Wiemy o tym, dlatego pisząc, kładziemy duży nacisk na jakość, słownictwo adekwatne do branży, poprawność językową, a przede wszystkim skuteczność.

W efekcie końcowym klient otrzymuje profesjonalny tekst, który będzie odtąd stanowił dobrą wizytówkę firmy i z pewnością pomoże pozyskać nowych odbiorców.

Co możemy zaoferować

Opracowanie graficzne, na potrzeby stworzenia folderu reklamującego ofertę firmy

Opracowanie przekazu marketingowego, to teksty na stronę www, folder promocyjny, ulotkę, to również odświeżenie dotychczasowych treści marketingowych, uwydatniających główne atuty firmy i jej wartości

Opracowanie przekazu marketingowego w języku obcym, to teksty na inne wersje językowe strony www, folder promocyjny, ulotkę, to również odświeżenie dotychczasowych treści marketingowych

Opis produktów z oferty, to treści, ukazujące ofertę klienta, jego produkt lub usługę z najlepszej strony, budzące u potencjalnego odbiorcy chęć zakupu

Artykuły sponsorowane, to usługa przeznaczona dla tych, którzy chcą promować swoje produkty lub usługi w mediach branżowych, gazetach, serwisach internetowych.
To perswazyjne treści dostosowane do wymagań mediów, w których mają zostać opublikowane. Wychodzimy z założenia, że klientów należy szukać tam, gdzie jest największa szansa na dotarcie do nich, czyli w mediach branżowych

Opisy na stronę www – to wartościowe i unikalne treści z przeznaczeniem na witrynę internetową, również w innych wersjach językowych, które uwzględniając branżę, przybliżą potencjalnemu klientowi zakres oferty, uwydatnią zalety produktów, zwiększą konwersję na stronie

Szczegóły dotyczące treści, terminu wykonania usługi itp. ustalamy zawsze indywidualnie.

Tłumaczenie stron www

Przygotujemy w profesjonalny sposób tłumaczenie strony internetowej, nie zależnie od tego, czy jest to wizytówka firmy, rozbudowany serwis, czy sklep on-line.

Przy tłumaczeniu strony www, prosimy o dostarczenie pliku tekstowego z pełną wersją tekstów do przetłumaczenia. Jest to znaczna oszczędność czasu, a klient nie jest nękany przez nas telefonami i mailami z pytaniami, co tłumaczyć, a czego nie.

Korekta tekstów

Korekta ma na celu sprawdzenie tekstu, który został już złożony i przygotowany do druku. Ma również za zadanie wyeliminowanie błędów w formatowaniu, błędnego zapisu indeksów i przypisów oraz niewłaściwego rozmieszczenia zdjęć i podpisów pod nimi. Ostatecznie chodzi o estetykę i profesjonalny charakter publikacji, dlatego korekta jest tak istotnym elementem przygotowania dokumentu do wydruku lub publikacji w sieci.

Opracowanie grafiki

Opracujemy projekt graficzny do wykorzystania w publikacji, na stronie www albo w ulotkach reklamowych.

Przygotujemy i dostosujemy zdjęcia do zamieszczenia w Internecie, (np. oferta produktów sklepu on-line)

Formatowanie gotowych dokumentów

Powierzone nam dokumenty, przygotowujemy i formatujemy zgodnie z życzeniem klienta. Teksty, tabele, wykresy itp., pochodzące z dokumentów zeskanowanych/zapisanych w postaci plików pdf, jpg, png, tiff itp. oraz dokumenty papierowe, starannie i precyzyjnie opracowujemy w postaci elektronicznej, gotowej do edycji.

Odwzorowujemy przy tym pierwotny układ oryginału tak, aby nie uległo zmianie rozmieszczenie grafik, tabeli i tekstu.
Dokument może zostać przygotowany do druku, wydrukowany i dostarczony w zamówionej liczbie egzemplarzy.

Zwrot podatku i inne świadczenia z zagranicy

Pracowałeś, bądź pracujesz legalnie za granicą?

Jeśli tak, to z twojego wynagrodzenia były lub są potrącane zaliczki na podatek dochodowy.
Najczęściej zaliczki te są pobierane w zbyt wysokich kwotach.
Nadpłacony podatek można jednak odzyskać i my pomożemy przeprowadzić cię przez ten proces.

Jesteśmy oficjalnym partnerem firmy Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. z Wrocławia, które to specjalizuje się w odzyskiwaniu nadpłaconego podatku dochodowego dla wszystkich, którzy pracowali w takich państwach jak:  Austria, Niemcy, Holandia, Norwegia, Irlandia czy Wielka Brytania.

Przygotujemy wszystkie potrzebne dokumenty oraz pomożemy w uzyskaniu szeregu świadczeń i dodatków rodzinnych dostępnych w wymienionych krajach.                         Są to między innymi:

Kinderbijslag – zasiłek rodzinny w Holandii

Stanowi on formę pokrycia części kosztów związanych z wychowaniem i utrzymaniem dzieci, w tym również adoptowanych, przysposobionych oraz z rodzin zastępczych.  Jest on należny każdemu dziecku w wieku od 0 do 18 lat, przy czym dla dzieci w wieku 16 i 17 lat obowiązują inne reguły.

Kinderopvangtoeslag – dodatek na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do żłobka lub przedszkola w Holandii

Dodatek ten można otrzymać maksymalnie za 230 godzin w miesiącu.

Kindergeld – zasiłek rodzinny w Niemczech

Pracujący w Niemczech mogą ubiegać się z niemieckiej Familienkasse o świadczenia pieniężne na dzieci. O tą pomoc można starać się do 4 lat wstecz. Od 2015 roku świadczenia na pierwsze i drugie dziecko wynoszą 188 € miesięcznie. Dla trzeciego dziecka kwota ta zwiększa się do 194 €. Na każde kolejne dziecko można otrzymać 219 €. Od 2016 roku zasiłek wzrasta o 2 €.

Kindergeld przysługuje zarówno na dzieci własne, adoptowane oraz pozostające pod opieką wnioskodawcy do ukończenia 18 roku życia. W przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat, warunkiem otrzymywania świadczenia rodzinnego jest kontynuacja nauki, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia.

Child Benefit – zasiłek rodzinny w Wielkiej Brytanii

Przysługuje każdemu, kto ma pod swoją opieką dziecko w wieku do 17 lat.
Child Benefit uzyskamy jeżeli:

– dziecko nie ukończyło 16 tego roku życia
– dziecko ma więcej niż 16 lat, ale nadal się uczy
– dziecko jest w wieku 16-17 lat, ukończyło szkołę, ale nie pracuje i jest zarejestrowane, jako osoba bezrobotna

Income Support – zasiłek dochodowy w Wielkiej Brytanii

Można się o niego ubiegać w przypadku braku wystarczającej ilości pieniędzy aby móc opłacić koszty utrzymania, a nie możemy wykonywać pracy w pełnym wymiarze godzin.

Statutory Maternity Pay – (SMP) – zasiłek dla matek spodziewających się dziecka, ustawowy zasiłek macierzyński wypłacany przez pracodawcę

Jest to pomoc wypłacana cotygodniowo, która zastępuje normalne zarobki, aby wspomóc matkę podczas urlopu przed i po porodzie.

Maternity Allowance – zasiłek macierzyński

Osoba zatrudniona lub taka, która nie może starać się o Statutory Maternity Pay, może wystąpić o Maternity Allowence.

Sure Start Maternity Grant – dopłata dla matek o niskich dochodach, angielski odpowiednik polskiego becikowego

W przypadku niskiego dochodu, Sure Start Maternity Grant, stanowi pomoc finansową w kosztach związanych z narodzeniem dziecka i wyprawką dla niego. Świadczenie to jest wypłacane z opieki socjalnej i wynosi on 500 £ na każde dziecko. Na wysokość świadczenia nie mają wpływu posiadane oszczędności.

Zasiłek przysługuje również, kiedy jest się w ciąży i spodziewa się dziecka w ciągu 11 tygodni lub dziecko urodziło się w przeciągu ostatnich 3 miesięcy.

Statutory Paternity Pay – ustawowo wypłacany przez pracodawcę zasiłek ojcowski

Ojciec w przypadku, kiedy jego żona lub partnerka urodzi dziecko lub wspólnie adoptują dziecko, może starać się o ustawowy zasiłek ojcowski, wypłacany przez pracodawcę. Jest to zasiłek, który ma pomóc ojcu dziecka wziąć urlop, aby zająć się jego matką i nowo narodzonym dzieckiem.

Jeśli ma się więcej niż jedna pracę, można uzyskać taki zasiłek od każdego pracodawcy.

Housing Benefit – zasiłek mieszkaniowy

Jeżeli mieszka się w wynajmowanym mieszkaniu, można starać się o pomoc w płaceniu czynszu, ubiegając się o Housing Benefit.
Jest to wsparcie finansowe dla osób o niskich dochodach.

Nie można jednak mieć oszczędności większych niż 16.000 £
Nie można też otrzymać zasiłku, jeśli wynajmuje się mieszkanie od członka bliskiej osoby.