You Are Viewing

A Blog Post

Częstochowski malarz – Krzysztof Żyngiel..

..to artysta malarz młodego pokolenia, absolwent Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie,                           którą ukończył z wyróżnieniem.

W 2010 roku artysta został zaliczony do grona najwybitniejszych młodych artystów, malarstwa światowego formatu.

Obecnie nasze Biuro Tłumaczeń opracowuje tłumaczenie strony pana Krzysztofa Żyngiela na język angielski, niemiecki i rosyjski.

„Twórczość tego dobrze zapowiadającego się młodego artysty jest mi bliska, ponieważ malujemy w tym samym nurcie jakim jest realizm fantastyczny.

Podczas częstych kontaktów artystycznych z Krzysztofem Żyngielem, miałem okazję porównać go z innymi młodymi malarzami. Z pewnością stwierdzam, że jego prace wyróżniają się na tle innych. Doskonały warsztat malarski uwidacznia się po przez stosowanie monochromii wręcz ascezy barw, jak i ostatnio polichromii.

Obrazy bogate są w symbolikę, zwroty pisane po łacinie dopowiadają narrację i sprawiają, że możemy prace odbierać na wielu poziomach. Wizerunki demonicznych kobiet występujących na płótnach symbolizują podwaliny budowli wyimaginowanych miast.

Obumarłe postacie, przeplatające się z żywymi symbolizują triumf życia nad śmiercią.                       Dopracowanie szczegółów, kunsztu artystycznego, niesamowita wyobraźnia i cierpliwość przypominają mi samego siebie. Jestem dumny z tego, że w moim rodowym mieście narodził się kolejny wspaniały fantasta,      o którym mam nadzieję, jeszcze nie jedno usłyszymy”.

Tak na temat Krzysztofa Żyngiela i jego malarstwa wypowiada się Tomasz Sętowski.

Jak łatwo domyślić się, nie jest to zwykłe, typowe tłumaczenie, ze względu na zastosowane w opisach              w witrynie glosarium. Taka praca, to typowe tłumaczenie kreatywne, mające oddać podstawowe znaczenie oryginału, zachowując przy tym ducha tekstu i to, co artysta chciał wyrazić w swoich słowach.                Wymaga to częstych konsultacji z klientem oraz z native speaker’em, którego zadaniem jest sprawdzić,           czy ostateczna wersja jest poprawna stylistycznie.

W takich właśnie przypadkach, gdy tłumaczenie jest wymagające i odbiega od standardowych tekstów,              a do tego będzie przeznaczone do publikacji, zawsze proponujemy skonsultować je z native speaker’em,      choć Klient nie musi się na to zgodzić.

„Porzuć to, w co do tej pory wierzyłeś,
pozostaw za tymi drzwiami świat, w którym żyłeś
wkraczasz do magii, o której tylko śniłeś…”

Tak zaprasza nas w swój baśniowy świat apokaliptycznych wizji Krzysztof Żyngiel..