You Are Viewing

A Blog Post

Kiedy tłumaczenie zwykłe, a kiedy przysięgłe?

Rzeczywiście, bardzo często zdarza się, że klient przychodzi i sam do końca nie wie, czy potrzebuje mieć tłumaczenie uwierzytelnione, czy też nie.

Wiele już było takich przypadków, kiedy klient przynosił dokument urzędowy i mimo sugestii, że powinien mieć tłumaczenie uwierzytelnione, zamawiał zwykłe.

Ten sam klient później wraca po uwierzytelnienie, płaci drugi raz – nie potrzebnie.

Co trzeba wiedzieć, żeby tego uniknąć?

O ile tłumaczenie listu, strony www, artykułu, broszury, folderu lub katalogu firmowego nie wymaga uwierzytelnienia, o tyle praktycznie każde pismo urzędowe, nie będzie bez tego honorowane.

Tłumaczenia uwierzytelnione, inaczej mówiąc przysięgłe, sporządza tłumacz danego języka, posiadający stosowne uprawnienia, nadane mu przez ministra sprawiedliwości. Różni je od tłumaczeń zwykłych forma oraz to, że zawsze są opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza.

Jeśli w oryginale pieczątka będąca na dokumencie jest w języku obcym, wtedy ona też musi zostać przetłumaczona.

Wszystkie tłumaczenia przysięgłe podlegają wpisowi do specjalnego rejestru tłumaczeń zwanego repertorium.

Są w nim odnotowywane m.in.:

 • data przyjęcia oraz zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem
 • oznaczenie zleceniodawcy zamawiającego tłumaczenie
 • krótki opis tłumaczonego dokumentu oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie
 • oznaczenie rodzaju wykonanej czynności, języka tłumaczenia, liczby stron tłumaczenia oraz ilości sporządzonych egzemplarzy

Jeśli jest to tłumaczenie ustne, w notatce znajdzie się opis tłumaczenia wskazujący datę, miejsce, zakres i czas trwania. Tłumaczenia uwierzytelnione niezbędne są zawsze wtedy, kiedy załatwiamy sprawy urzędowe. Najczęściej są to:

 • akta stanu cywilnego
 • oficjalne umowy i kontrakty
 • akty notarialne
 • dokumenty sądowe
 • poświadczenia świadectw, dyplomów, certyfikatów
 • zaświadczenia i dokumenty medyczne
 • dokumenty ubezpieczeniowe i bankowe
 • dokumenty rejestracyjne samochodów, motocykli i przyczep, (faktury, umowy kupna-sprzedaży, dowody rejestracyjne, karty pojazdów)

Tłumacz przysięgły określa również, czy sporządził przekład na podstawie oryginału, czy też kopii dokumentu, umieszczając stosowną adnotację.