You Are Viewing

A Blog Post

Polityka prywatności – RODO

Nasze biuro tłumaczeń świadczy od wielu lat usługi wysokiej jakości. Zależy nam na zaufaniu naszych Klientów – dlatego wszystkie współpracujące z nami podmioty i osoby prywatne mogą mieć pewność,      że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.

Ochrona prywatności Użytkowników naszego serwisu i Klientów biura jest dla nas niezwykle ważna. Chcemy, żeby każdy z naszych klientów czuł się komfortowo i bezpiecznie korzystając z usług świadczonych przez Biuro Tłumaczeń fonte. Dlatego też publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób w jaki gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników naszego serwisu, Klientów oraz osób współpracujących z naszym biurem.

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego    i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018, zamieszczamy klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych w naszej firmie.

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o bezpłatną wycenę lub zlecających usługę          w BIURO TŁUMACZEŃ fONTE

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu        w celu uzyskania bezpłatnej wyceny.

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:

BIURO TŁUMACZEŃ fONTE,

ul. Jasnogórska 48/1

42-202 Częstochowa

e-mail: biuro@tlumaczeniafonte.eu

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania dla Państwa bezpłatnej wyceny oraz                  w przypadku skorzystania z naszych usług, dla celów realizacji tłumaczenia.

Dane te mogą być przekazywane tłumaczom świadczącym usługi na rzecz Biura Tłumaczeń fonte. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa zgoda. W przypadku nawiązania współpracy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a). i b). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,              jaką stanowi świadczenie na rzecz Państwa usług tłumaczeniowych przez firmę fONTE.

Posiadają Państwo prawo do:

• żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, bycia zapomnianym oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
• wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność                z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania bezpłatnej wyceny.

Państwa dane osobowe w zakresie wymaganym ustawowo, (dane na fakturach i rachunkach),                będą przechowywane nie dłużej, niż wymagają tego aktualne przepisy skarbowe.

W pozostałym zakresie, (dane kontaktowe), do momentu wycofania Państwa zgody.