You Are Viewing

A Blog Post

Z życia biura tłumaczeń, obalamy mity..

Często można spotkać się z negatywnymi opiniami dotyczącymi współpracy z biurem tłumaczeń.                Zarzuty najczęściej dotyczą dużej prowizji pobieranej przez biura.
Jest to zarzut zdecydowanie bezpodstawny.

Jak to w rzeczywistości wygląda?
Otóż to tak, jakby założyć, że taniej będzie nam kupić towar w hurtowni, niż w sklepie.
Racja, tyle tylko, że tak, jak idąc do hurtowni nie kupimy nic w cenach hurtowych nie będąc przedsiębiorcą, podobnie idąc bezpośrednio do tłumacza zapłacimy często więcej niż w biurze tłumaczeń.

Biura tłumaczeń mają swój cennik u tłumaczy, z którymi współpracują, a chcąc być konkurencyjni na rynku,      nie mogą stosować dużej marży.
Ostatecznie istnieją dzięki swoim klientom, a klient, który otrzymał dobrą usługę w dobrej cenie                         i w umówionym terminie, z pewnością wróci i poleci nas swoim znajomym.

Oczywiście, jak w każdej branży, tak również pośród biur tłumaczeń znajdą się takie, które będą zawyżać ceny, jest to jednak działanie na krótką metę. Klient przyjdzie, zapłaci i już nie wróci. Zła opinia bardzo szybko rozchodzi się i trudno to później zmienić.
Zatem biuro tłumaczeń, to wypracowane często latami kontakty z tłumaczami, z klientami i wieloma osobami, które powodują, że klient otrzymuje szybką i fachową usługę.

Każde biuro długo wypracowuje takie relacje, oparte przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu.
To biuro, jako pierwsze ma kontakt z klientem i ponosi przed nim odpowiedzialność za dotrzymanie terminu zlecenia i jego poprawność.

Przy trudnych zleceniach, potrzebna jest konsultacja z native speaker’em, często klient nie wierzy w to, mówiąc, że to tylko po to, żeby zwiększyć koszt tłumaczenia.
Nic bardziej błędnego. Dobre biuro tłumaczeń, dla którego jakość stanowi najwyższą wartość, gromadzi, przechowuje i utrzymuje dobre relacje z native speaker’ami – traktując takie kontakty, jak największy skarb.

Wyobraźmy sobie taką rzecz. O ile błąd w tłumaczeniu instrukcji obsługi jakiegoś urządzenia, może skutkować jego uszkodzeniem, o tyle już błąd w tłumaczeniu medycznym, może kosztować pacjenta utratę zdrowia,           a nawet życia, jeśli dla przykładu przy badaniu poda mu się kontrast, na który jest uczulony.

Znając obcokrajowca, który jest lekarzem, można taki przekład z nim skonsultować.
To jeden z najmocniejszych argumentów przemawiających za współpracą z biurami tłumaczeń, z czego klient nie zawsze zdaje sobie sprawę.

To nie znaczy, że nie zdarzają się błędy, nie myli się tylko ten, kto nic nie robi.
W naszym Biurze stosujemy zasadę, że jeżeli klient znajdzie błąd w tłumaczeniu, nie pobieramy opłaty. Chcemy, żeby klient był pewien, że dokładamy dużych starań i każde tłumaczenie, które od nas otrzymuje jest absolutnie poprawne.

Zaufanie w branży tłumaczeń jest sprawą najwyższej wagi.
Zdarzają się reklamacje bezpodstawne, nieoparte na żadnych rzeczowych argumentach. To też taki specyficzny rodzaj klientów. Wówczas zaufanie do tłumacza powoduje, że biuro uznaje wyższość jego argumentów i bierze na swoje barki rozwiązanie sporu z klientem.

Niewiele jest biur tłumaczeń, które zatrudniają tłumaczy w swoich siedzibach, wynika to ze specyfiki branży,      a koszty zatrudnienia pracownika….

Elektroniczny obieg dokumentów usprawnia i przyśpiesza proces relacji klient – biuro i biuro – tłumacz.           W praktyce tyle samo trwa przesłanie dokumentu do pracownika znajdującego się w pomieszczeniu obok,       co jego dostarczenie do tłumacza w Gdańsku, Krakowie, czy Warszawie.

To współpraca zdalna, z której korzyść jest obopólna, biura tłumaczeń korzystają z faktu, że nie muszą opłacać czynszu z wynajmu dużych pomieszczeń biurowych, z drugiej strony, tłumacze chętnie doceniają fakt, że nie muszą dojeżdżać do biura na godzinę.

Innym czynnikiem, który bez wątpienia wpływa na taką formę współpracy jest duża rozpiętość tematyki dokumentów, z którymi mają do czynienia biura tłumaczeń.
To naturalne, że musiałoby być zatrudnionych wielu tłumaczy, aby sprostać przekładom z tematyki medycznej, technicznej, prawniczej i wielu innym.
Innymi słowy, współpraca biura tłumaczeń z całą rzeszą tłumaczy pozwala najlepiej dobrać do danego zlecenia odpowiednią osobę, której specjalizacja gwarantuje oddanie poprawnie wykonanej pracy translatorskiej.

Mam nadzieję, że ten wpis przybliżył trochę specyfikę działania biur tłumaczeń i rozwiewa szereg funkcjonujących na ten temat nieprawdziwych mitów.